Davant del desafiament mundial que suposa el malbaratament alimentari, Catalunya i Espanya continuen fent passos ferms en la seva lluita contra aquesta problemàtica, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat i la consciència ambiental.

A Catalunya, després de més de tres anys de treball intensiu, es troba en la fase final de la implementació de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris. Recentment, s’ha publicat l’edicte que sotmet a informació pública el projecte de reglament que complementarà aquesta llei, desenvolupant les seves disposicions i establint les directrius específiques per a tots els agents de la cadena alimentària. Destaquen les guies de prevenció del malbaratament alimentari en cada àrea de la cadena, fruit de la col·laboració entre entitats i empreses del sector, així com les diverses presentacions realitzades arreu de Catalunya per sensibilitzar la població sobre aquesta qüestió.

Per la seva banda, Espanya també marca un pas significatiu en aquesta lluita, ja que el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari. Aquesta normativa, que ara iniciarà la seva tramitació parlamentària, té com a objectiu establir un marc legal que obligui les empreses de tota la cadena alimentària a implementar plans de prevenció per identificar i minimitzar les pèrdues. Així mateix, la llei fixa una jerarquia de prioritats d’ús dels aliments no comercialitzables i promou mesures de bones pràctiques, com l’incentiu al consum de productes considerats poc estètics, aliments de temporada i ecològics.

En ambdós casos, tant a Catalunya com a Espanya, es posa èmfasi en la importància de la col·laboració entre els agents de la cadena alimentària i les entitats socials per a la gestió dels excedents d’aliments, establint convenis que regulin els processos de recollida, transport i emmagatzematge dels productes sobrants. Això representa un pas decisiu cap a una gestió més eficient dels recursos alimentaris i una major consciència sobre la importància de la sostenibilitat en l’àmbit de l’alimentació.