Regió Mundial de la Gastronomia 2025, una oportunitat extraordinària per reforçar les sinergies entre les administracions i els sectors agroalimentari i turístic, posar més en valor tot el patrimoni i teixit agroalimentari i culinari català i promoure’l tant en l’àmbit local com internacional.