Junta directiva

Montserrat Rivero Urgell

Montserrat Rivero Urgell

Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’AlimentacióDoctora en Farmàcia. Especialista en nutrició humana i dietètica.

Consellera Independent. Experiència en indústria farmacèutica i alimentació.

Acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC).

Membre de la Xarxa d’Experts Externs de l’ACSA i membre de l’Acadèmia Iberoamericana de Farmacia

Ha estat professora adjunta interina a la Facultat de Farmàcia (UB) durant dotze anys. Té experiència en la indústria farmacèutica i de l’alimentació (quaranta-sis anys) com a directora tècnica i directora general científica. Ha treballat en seixanta-un projectes d’investigació nacionals i internacionals i ha obtingut deu patents. Té publicats cent noranta-vuit articles científics i trenta-set capítols en llibres. 

Formà part dels comitès d’experts del Ministeri de Sanitat (CIOA, Comisió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària) i del Ministeri d’Educació i Ciència, i participà en els Plans Nacionals d’R+D, convocats per la Presidència del Govern (sis anys). 

Va ser membre de les juntes directives de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC), de la Societat Espanyola de Nutrició (SEÑ) i Vocal Nacional d’Alimentació del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) i del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB). 

Actualment és consellera independent d’empreses del sector de l’alimentació i Member of Scientific Advisory Committee a l’Institut d’Investigació en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB). 

És presidenta d’honor de la càtedra Ordesa de nutrició infantil i és acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC). 

És membre de Membre de la Xarxa d’Experts Externs de l’ACSA, Agencia Catalana de Salut Alimentària de la Generalitat de Catalunya

Des d’abril de 2022 és membre  l’Acadèmia Iberoamericana de Farmàcia

Mari Ángeles Calvo

Mari Ángeles Calvo

Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Llicenciada i doctora en farmàcia per la UB. Premi extraordinari de llicenciatura.

Llicenciada i doctora en veterinària per la UCM.

Diplomada en sanitat i especialista en microbiologia i parasitologia.

Catedràtica de sanitat animal a la UAB.

És llicenciada i doctora en farmàcia per la UB, amb premi extraordinari de llicenciatura; llicenciada i doctora en veterinària per la Universitat Complutense de Madrid (UCM); diplomada en sanitat i especialista en microbiologia i parasitologia, i catedràtica de sanitat animal a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Ha publicat més de dos-cents cinquanta treballs d’investigació. Ha col·laborat en capítols de llibres de micologia i microbiologia. Ha dirigit trenta-quatre tesis doctorals. Ha rebut dotze premis com a investigadora o docent.

És acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC), de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya (RADE), de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (AVC), de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) i de la RAFC. I acadèmica corresponent de la RAM d’Espanya, l’Academia Nacional de Medicina de México i l’Academia Nacional de Veterinaria de México. També és membre de l’Instituto Médico-Farmacéutico, la Sociedad Argentina de Veterinaria, la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo i d’altres. 

Ha estat membre del Subcomitè Científic de Nutrició Animal (SCAN), actualment Expert de la Comissió Europea (CE). Fou vicedegana i degana de la Facultat de Veterinària de la UAB, membre del Consell Assessor de la Salut Pública Catalana, vicepresidenta de la RAED, secretària general de l’AVC, vicesecretaria general adjunta de la RAMC, assessora de la Junta de Govern de la RAFC i vicepresidenta de la Fundació Pro RAED. 

Té reconeguts sis trams d’investigació i docència a escala estatal i autonòmica, i és avaluadora de diferents agències nacionals i internacionals.

José Juan Rodríguez Jerez

José Juan Rodríguez Jerez

Tresorer i membre de la comissió de publicacions.

Professor Titular de Nutrició i Bromatologia a la UAB.

Expert en seguretat alimentària, especialment en tot allò relacionat amb el control de superfícies, formació i eliminació de biofilms, transferència del coneixement i comunicació científica.

És llicenciat en veterinària per la Universitat de Saragossa (1987), doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992), postgraduat en higiene i microbiologia dels aliments per l’Institut Pasteur (Lille, França, 1992) i postgraduat en nutrició humana per la Universitat de Navarra (1995). És catedràtic d’universitat de seguretat alimentària, dins l’Àrea de Nutrició i Bromatologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l’any 2018 té acreditats cinc trams de recerca per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i sis trams de docència per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU), i és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries d’Andalusia Oriental. 

Ha publicat més de tres-cents cinquanta articles, cent un en revistes indexades i dotze capítols de llibre. Ha presentat més de cent vint comunicacions a congressos com a ponent convidat. Ha dirigit disset tesis doctorals i n’està dirigint, en l’actualitat, dues més. 

Actualment és coordinador científic de la pàgina web Mapa de Perills (mapaperills.uab.cat), en col·laboració amb l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). És assessor científic de diverses empreses de caràcter nacional i internacional. 

Catherine Vidal Ortega

Catherine Vidal Ortega

Secretària de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

És doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona, diplomada en fitoteràpia i plantes medicinals per la Universitat de Montpeller, diplomada en sanitat per l’Escola Nacional de Sanitat de Barcelona i diplomada en llengües vives estrangeres per la Universitat de Perpinyà.

És acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Va treballar durant cinc anys al Servei de Protecció a la Qualitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

És doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona, diplomada en fitoteràpia i plantes medicinals per la Universitat de Montpeller, diplomada en sanitat per l’Escola Nacional de Sanitat de Barcelona i diplomada en llengües vives estrangeres per la Universitat de Perpinyà.

És acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Va treballar durant cinc anys al Servei de Protecció a la Qualitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Durant trenta anys va treballar en diferents companyies (Laboratoris Ordesa, Grup Nutrexpa, Nupa, va tornar a Ordesa, Premiumlab) en R+D, direcció de fàbrica, qualitat i seguretat alimentària, direcció general.

Docent des de 1991 en diferents programes formatius i màsters, va ser durant onze anys professora associada del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació́ i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB.

Funcionària del cos de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, va fer les funcions de responsable de qualitat a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).Ha estat membre de la Junta de la Societat Espanyola de Seguretat i Qualitat Alimentàries (SESAL).

Actualment, és la directora de l’àrea de qualitat de processos a l’Associació de Sèniors de Catalunya (ASENCAT), fent tasques de voluntariat. També pertany a la Xarxa d’Experts Externs de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

Cristina Andrés Lacueva

Cristina Andrés Lacueva

Vocal

Catedràtica de nutrició i bromatologia a la Facultat de Farmàcia i Ciències dels Aliments de la UB, coordina el grup de recerca consolidat de la Generalitat Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments (2017SGR1546).

És catedràtica de nutrició i bromatologia a la Facultat de Farmàcia i Ciències dels Aliments de la UB, coordina el grup de recerca consolidat de la Generalitat Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments (2017SGR1546). 

És investigadora principal UB de la Xarxa de Recerca Biomèdica en Fragilitat i Envelliment Saludable i del Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) de l’Institut de Salut Carlos III. 

També és membre de la Xarxa d’Innovació Alimentària de Catalunya (XIA); coordinadora del Màster Oficial UB en Desenvolupament i Innovació d’Aliments; membre del comitè d’experts del Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea encarregada de l’estudi «Tomorrow’s healthy society – research priorities for foods and diet»; coordinadora de dos projectes de salut de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) Health/ H2020, i coordinadora espanyola de sis projectes de l’acció European Joint Programme Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (http://www.healthydietforhealthylife.eu). 

És la investigadora principal en projectes de l’ISCIII-FIS, MINECO, Marató de TV3. Ha publicat més de dos-cents cinquanta articles científics en revistes internacionals (Jama Internal MedicineAmerical Journal Clinical of NutritionAnalytical ChemistryNeurobiology on Aging). Ha participat en programes de transferència amb indústries CIEN, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). Té un índex H de 61 al Web de Science. 

Web: http://www.nutrimetabolomics.com

Ricard Chifré Petit

Ricard Chifré Petit

Vocal

Assessor tecnològic i membre de la vocalia d’alimentació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Llicenciat en farmàcia per la UB.

Màster en biotecnologia Alimentària per la UPC.

Membre de la Vocalia d’Alimentació del Coŀlegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Membre de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI).

És llicenciat en farmàcia per la UB i màster en biotecnologia alimentària per la UPC. 

Forma part de la Vocalia d’Alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), és membre de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), de la Societat Espanyola de Nutrició (SEÑ) i de l’Institute of Food Technologists (IFT) de Chicago, als EUA. 

Ha participat en conferències, taules rodones i ponències, i ha elaborat i presentat resums de comunicacions a congressos i simpòsiums. 

Va ser director tècnic en el Laboratori Callol (1977-1980) i va desenvolupar les funcions de cap de control de qualitat, tècnic de desenvolupament, cap de l’Àrea de Producte i Procés, responsable de Regulatory affairs i de farmacovigilància, i director d’investigació, desenvolupament i innovació a Laboratori Ordesa (1981-2016). També ha estat assessor tecnològic i nutricional a Industrias Lácteas Asturianas (Reny Picot) (2016-2018) i, des del 2018, és assessor en nutrició infantil i clínica a l’Àrea d’Estudis de Mercat de FoodFeed. 

Montserrat Banqué Molas

Montserrat Banqué Molas

Vocal

Llicenciada en medicina per la UB.

Formació en nutrició humana gràcies a diferents cursos: Diplôme d’Université de Nutrition Humaine et Diététique et Diététique Thérapeutique, Facultés A et B de Médecine, Université de Nancy (…*)

Ha treballat més de trenta anys en la indústria de la nutrició clínica i especialitzada, tant en l’àmbit de l’alimentació de nadons sans com en el de nens i adults amb patologies.

És llicenciada en medecina per la UB i té formació en nutrició humana gràcies a diferents cursos: Diplôme d’Université de Nutrition Humaine et Diététique et Diététique Thérapeutique, Facultats A i B de Medicina, Universitat de Nancy; Diplôme Inter-Universiter (DIU) de Nutrition Artificielle, Universitat París Descartes i Universitat de Lió; Postgrau en Ciències de l’Alimentació i la Nutrició, Facultat de Farmàcia, UB, i Màster de Nutrició i Alimentació Humana, Facultat de Farmàcia, UB. 

Ha treballat més de trenta anys en la indústria de la nutrició clínica i especialitzada, tant en l’àmbit d’alimentació de nadons sans com en el de nens i adults amb patologies. Ha tingut responsabilitats en diferents àrees: en màrqueting (Gestió Integral del Màrqueting de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses, ESADE) i comunicació; en el departament mèdic i d’assajos clínics, des del qual ha coordinat nombroses publicacions; en normes alimentàries i registres, especialment per aliments d’usos mèdics i complements alimentosos (formant part de l’Asociación de Empresas de Dietéticos y Complementos Alimenticios, AFEPADI, i de l’Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Productos de Nutrición Enteral, AENE, de la qual era presidenta del grup de treball tècnic). 

Ha impartit conferències per a diferents públics en temes de nutrició clínica i ha participat en els principals congressos mèdics de nutrició pediàtrica i d’adults nacionals i internacionals. Actualment és voluntària de l’ONG Nutrició Sense Fronteres. 

 Oriol Comas Basté

Oriol Comas Basté

Vocal

Doctor en alimentació i nutrició per la Universitat de Barcelona.

Graduat en farmàcia i en ciència i tecnologia dels aliments i màster experimental en ciències farmacèutiques, especialitzat en nutrició i ciències dels aliments.

Actualment és professor associat i investigador postdoctoral del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (UB).

És doctor en alimentació i nutrició per la Universitat de Barcelona, graduat en farmàcia i en ciència i tecnologia dels aliments i màster experimental en ciències farmacèutiques, especialitzat en nutrició i ciències dels aliments. 

Actualment és professor associat i investigador postdoctoral del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (UB). Desenvolupa la seva labor docent al Campus de l’Alimentació de Torribera i forma part del grup de recerca consolidat Compostos Bioactius dels Aliments (2017SGR1376). La seva línia de recerca principal se centra en l’estudi de la intolerància a la histamina i, específicament, en el desenvolupament de noves estratègies per al diagnòstic i la gestió dietètica d’aquesta intolerància alimentària. 

És coautor de deu articles científics en revistes indexades, de tres capítols de llibre i d’una sol·licitud de patent. Ha participat en nou projectes de recerca, tres dels quals de transferència de coneixement i tecnologia, i és coautor de més de seixanta contribucions a congressos i conferències científiques nacionals i internacionals. 

És president de l’Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments (2018-actualment) i membre de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB), la Societat Espanyola de Seguretat i Qualitat Alimentàries (SESAL) i la Societat Espanyola de Nutrició (SEÑ). 

 Joan Ramon Hidalgo Moya

Joan Ramon Hidalgo Moya

Vocal

Advocat expert en dret alimentari.

Doctor en Seguretat Humana i Dret Global per la UAB

Màster en seguretat i prevenció per la UAB.

Diplomat en estudis avançats en dret administratiu per la UAB. Director de la consultora jurídica Food Legal Solutions.

Professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Àrea Dret Administratiu, Activitat: Seguretat Alimentària.

És advocat expert en dret alimentari, màster en seguretat i prevenció per la UAB, diplomat en estudis avançats en dret administratiu per la UAB i director de la consultora jurídica Food Legal Solutions. 

També és coordinador i professor del Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Fundació Universitat Autònoma (EPSI-UAB) (2001-actualment), coordinador del Fòrum Normes Alimentàries Qualitat i Seguretat Alimentària (QSA) de l’EPSI-UAB i professor extern en diferents màsters oficials sobre seguretat alimentària i del Màster Universitari en Especialització Professional en Farmàcia de la Universitat de Sevilla. 

Professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Àrea Dret Administratiu, Activitat: Seguretat Alimentària.

Ha estat president de la Societat Espanyola de Seguretat Alimentària (SESAL) (2007-2015), vicepresident de la European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection (EWFC), responsable jurídic del Diari de la Seguretat Alimentària de la Fundació Eroski (període 2000-2009) i membre del Comitè Científic de la Càtedra de Nutrició i Salut de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (2013-2015). 

És autor de diferents publicacions i articles relacionats amb l’àmbit jurídic de la qualitat i la seguretat alimentària. 

Actualment és membre de la Junta Directiva de l’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) i membre de la Xarxa d’Experts Externs de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). 

Benjamín Martín Martínez

Benjamín Martín Martínez

Vocal i membre coordinador de la comissió de publicacions

Llicenciat en medicina i cirurgia per la UB (1977).

Especialista en pediatria i puericultura (UAB, 1982) i en gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica (1984). Doctor en medicina i cirurgia per la UB (2007).

És llicenciat en medicina i cirurgia per la UB (1977), especialista en pediatria i puericultura (UAB, 1982) i en gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica (1984), i doctor en medicina i cirurgia per la UB (2007). 

És autor de divuit capítols en llibres de pediatria, gastroenterologia i nutrició pediàtrica d’àmbit nacional i internacional; de vuitanta-quatre articles en revistes nacionals de pediatria, gastroenterologia i nutrició pediàtrica; de vuitanta resums de comunicacions a congressos i simpòsiums nacionals, i de catorze resums de comunicacions a congressos i simpòsiums internacionals. 

Ha participat en setanta-quatre cursos, màsters i seminaris, i en cent quaranta conferències, taules rodones o ponències. 

És membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB), l’Asociación Española de Pediatría (AEP), la Societat Catalana de Pediatria (SCP), la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la Societat Europea de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (ESPGHAN) i la Sociedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación en Pediatría (SEINAP), de la qual és l’actual president executiu (2013-2021). 

Actualment és el cap de la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Infantil de l’Hospital de Terrassa.

Manel Martin Palomas

Manel Martin Palomas

Vocal

Llicenciat en química (especialitat orgànica) per la UB, ha cursat el Programa de Desenvolupament Directiu de l’IESE.

Al llarg de més de vint anys en diferents càrrecs dins del camp R+D de Laboratoris Ordesa, empresa especialitzada en productes d’alimentació per a la millora de la salut de la població infantil, la dona i la tercera edat, ha desenvolupat nombrosos projectes i productes.

És llicenciat en química (especialitat orgànica) per la Universitat de Barcelona i ha cursat el Programa de Desenvolupament Directiu de l’IESE. 

Al llarg de més de vint anys en diferents càrrecs dins del camp d’R+D de Laboratoris Ordesa, empresa especialitzada en productes d’alimentació per a la millora de la salut de la població infantil, la dona i la tercera edat, ha desenvolupat nombrosos projectes i productes. Com a cap de desenvolupament de producte ha participat en catorze projectes d’investigació i ha desenvolupat més de vuitanta nous productes, tant a escala nacional com internacional. Actualment és director d’R+D de Laboratoris Ordesa. 

Mercè Raventós Santamaria

Mercè Raventós Santamaria

Vocal

Va estudiar enginyeria agronòmica a la Universitat Politècnica de València (UPV) en l’especialitat d’indústries alimentàries.

És professora sènior a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha desenvolupat la seva activitat docent, de recerca i cooperació des del 1984, sobretot en l’àmbit de l’enginyeria alimentària i ambiental.

Ha desenvolupat la seva activitat docent, de recerca i cooperació des del 1984, sobretot en l’àmbit de l’enginyeria alimentària i ambiental. 

Podeu trobar bona part de l’activitat al web

https://futur.upc.edu/MerceRaventosSantamaria.

Joan Tibau Font

Joan Tibau Font

Vocal

Enginyer Agrònom  l’ETSIA-UPM (1981), Master/Diplôme en Genètique Animale INA-PG París.

Doctorat en Genètica Animal per la Universitat Politècnica de Catalunya (1992).

Director de l’IRTA-Monells (1985)  i Investigador Emèrit.

És enginyer agrònom per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica de la Universitat Politècnica de Madrid (ETSIA-UPM, 1981), Master/Diplôme en Genètique Animale per l’Institut National Agronomique Paris Grignon (INA-PG) i doctor en genètica animal per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 1992). Ha cursat estudis predoctorals a la Universitat de París 7, l’ETSIA Madrid i la UdL. 

És funcionari del Cos Superior d’Enginyers Agrònoms de la Generalitat (1983), director del Centre de Control i Avaluació de Porcí de l’IRTA, al Campus Agroalimentari de Girona, cap del Programa de Genètica i Millora Animal i director de l’Institut de Recerca Tecnològic Agroalimentari (IRTA) fins a l’actualitat. 

Ha estat professor associat de genètica aplicada a la Universitat de Girona (UdG, 1982-2011), professor del Màster de Producció i de Genètica Animal (UdL / UB / Universitat Politècnica de València, UPV) i de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, i del Màster European Animal Management and Sustainability de l’École d’Ingenieurs de Purpan. Ha fet estades postdoctorals al Department of Animal Science de la Universitat de Guelph (Ontario), a la Universitat d’Iowa (EUA) i a Sherbrooke (Quebec). És membre de la British Society Animals Science (BSAS), l’American Society Animals Science (ASAS), l’Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) i del grup DAD-Net Animal Genetic Resources de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). 

Ha codirigit onze tesis doctorals i treballs de fi de màster (UdL, UAB, UdG). Ha estat consultor extern del comitè d’avaluació de l’Asociación Científica de Tecnología Agroalimentaria (ACTA, de França) i del National Researcher Council (NRC-Agriculture, de Canadà). 

Ha organitzat el Congrés de la Federació Europea de Zootècnia (2009) a Barcelona i els tres congressos del European Livestock Forum. 

Ha participat en quaranta projectes de recerca del sistema científic públic català, espanyol i europeu, en projectes al National Institutes of Health (NIH) dels Estats Units i en diferents Specific Support Actions (SSA) de la EU (tres), grups de treball (quatre) i Cost Actions de la UE (dos). 

Ha estat el responsable de més de trenta contractes de serveis amb empreses de l’àmbit de la producció, la nutrició, la genètica i la sanitat animal i de la publicació de més de vuitanta articles científics i tècnics relacionats amb sistemes de producció animal (nutrició, genètica, maneig animal) i en models animals per a la recerca biomèdica. 

Robert Soliva Fortuny

Robert Soliva Fortuny

Vocal

És doctor enginyer agrònom, especialitzat en indústria alimentària i professor catedràtic contractat de l’Àrea de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida (UdL). 

Té experiència en activitats de recerca en l’àmbit de les noves tecnologies de processament d’aliments (vint-i-un anys), concretament, en l’aplicació de tecnologies no tèrmiques per al desenvolupament d’aliments segurs, saludables i d’alta qualitat fisicoquímica, organolèptica i nutritiva. 

Ha liderat nombrosos projectes nacionals i internacionals relacionats amb la transformació i la conservació d’aliments d’origen vegetal i ha participat en molts d’altres. 

Ha publicat cent cinquanta articles científics, trenta-sis capítols de llibre i ha editat dos llibres. És membre del comitè editorial en revistes científiques indexades i avaluador de projectes de recerca per a nombroses agències d’àmbit internacional. 

Actualment és el responsable científic de la Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments de la UdL al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

Joan Gabriel Vargas Olmo

Joan Gabriel Vargas Olmo

Vocal

Llicenciat en ciències químiques i administració i direcció d’empreses.

Màster en biotecnologia alimentària i suficiència investigadora en organització d’empreses. Trajectòria professional de més de quaranta-cinc anys en alimentació, ocupant diferents responsabilitats en les funcions de qualitat i R+D a les empreses: CELBASA-ATO i Nutrexpa.

És llicenciat en ciències químiques i administració i direcció d’empreses, i màster en biotecnologia alimentària i suficiència investigadora en organització d’empreses. 

Té una trajectòria professional de més de quaranta-cinc anys en alimentació, i ha ocupat diferents responsabilitats en les funcions de qualitat i R+D a les empreses: CELBASA-ATO i Nutrexpa. Actualment, és director tècnic i membre del Comitè de Direcció d’Adam Foods, i gestiona els departaments d’innovació, de desenvolupament de nous productes, de qualitat i també l’àrea cientificolegal. 

Ha assistit a nombrosos seminaris i congressos relacionats amb l’alimentació, la innovació, la seguretat alimentària i la gestió empresarial. 

Eulàlia Vidal García

Eulàlia Vidal García

Vocal

Llicenciada en farmàcia per la UB.

Màster universitari en nutrició humana i qualitat dels aliments i doctora per la UIB. Postgraduada en dietètica i nutrició per la UAB.

Professora associada a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna – Universitat Ramon Llull, en els graus de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica i Infermeria des del 2004.

És llicenciada en farmàcia per la UB, màster universitari en nutrició humana i qualitat dels aliments, doctora per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i postgraduada en dietètica i nutrició per la UAB. 

Té experiència en oficina de farmàcia (1991-2003) i participant en projectes d’investigació tant competitius (Agència de Salut Pública de Barcelona, ASPB) com no competitius (Universitat Ramon Llull, URL). 

És autora de cinc articles en revistes indexades, del llibre Manual práctico de nutrición y dietoterapia (2009) i de quatre capítols de llibre. Ha estat col·laboradora setmanal en programes de TV2, ha participat en programes de ràdio i ha escrit articles de premsa. 

Actualment és professora associada a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna – Universitat Ramon Llull, en els graus de farmàcia, nutrició humana i dietètica i infermeria des del 2004. Forma part del Grup de Recerca de Salut, Activitat Física i Esport (SAFE) de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport de la URL (FPCEE-URL) en la línia Salut i Activitat Física en Poblacions Específiques (gent gran) des del 2014. I és membre de la Vocalia d’Alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics 

Coordina el Consell Assessor de Nutrició i Salut Ametller Origen des del 2019.

Isolda Ventura Arasanz

Isolda Ventura Arasanz

Vocal

Llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona (1991).

Màster MBA Internacional (MIM) per EDASE (1993). Cursos d’extensió universitària en nutrició esportiva per la Facultat de Medecina de Bellvitge, BCN (2016).

Experiència professional en el món de l’empresa, en el sector de l’alimentació des del 1992, amb diferents càrrecs en les àrees de màrqueting, comercial, científic i R+D.

Membre de diferents consells assessors científics i comitès d’innovació des del 2008. Membre del consell d’administració de diferents empreses de la indústria farmacèutica i l’alimentació des del 1997. Membre de diferents consells d’administració d’empreses immobiliàries des del 1995. Presidenta de la Fundació Ordesa des del 2007. Membre del patronat de diferents fundacions dedicades al tercer sector (Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes des del 2009 i Fundació Obra de Fátima des del 2010).

Consellera de l’ODEE (Observatori de la Dona, Economia i Empresa de la Cambra de Comerç de BCN) des de maig del 2020.

Membre del Consell Social de la UB des de abril 2022.

Carolina Ripollés Ávila

Carolina Ripollés Ávila

Vocal

És doctora en ciències de l’alimentació per la Universitat Autònoma de Barcelona, graduada en ciència i tecnologia dels aliments i màster en seguretat alimentaria i salut pública. Actualment, és lectora Serra Hunter al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària (UAB). Com a docent, imparteix assignatures relacionades amb l’àrea de Nutrició i Bromatologia a diferents graus.

La seva línia principal de recerca és el control de patògens a la indústria alimentària, específicament, la detecció i l’eliminació de biofilms. Durant els últims anys, s’està centrant en la caracterització de la resistència Listeria monocytogenes a antimicrobians.

És coautora de trenta-cinc articles científics, dos capítols de llibre i diferents articles de divulgació. Ha participat en 8 projectes de recerca i ha sigut investigadora principal en dos projectes públics competitius de recerca i un de divulgació.

És secretària de l’Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments (2018-fins ara) i membre de la Societat Espanyola de Seguretat i Qualitat Alimentàries (SESAL).