Editorials

Adreces de les que solen enviar informació sobre novetats en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

FREIXANET LLIBRES
Carrer de Provença, 199
08008 Barcelona
http://www.freixanet.com
+34 93 454 79 01 / 93 453 62 32
EDITORIAL ACRIBIA, S.A.
Royo, 23
50006 ZARAGOZA -España
T: 34 976232089
Fax: 34 976219212
www.editorialacribia.com
E-mail: acribia@editorialacribia.com
LICITECLIBROS, S.L.L.
Joaquín María López, 28
28015 MADRID
CIF:B-83372060
Tel:91 549 12 97 – 91 549 04 43
Fax:91 549 06 92
www.liciteclibros.com
E-mail: libreria@licitec.c.telefonica.net