L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 7 de juny el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, com una data per recordar la importància de treballar per reduir les malalties que són transmeses pels aliments.

La designació del Dia Mundial de la Seguretat Alimentària té per objecte  contribuir a incrementar la consciència de totes les parts implicades, tant del sector públic com privat, sobre la necessitat de garantir la innocuïtat dels aliments a totes les etapes de la cadena alimentària des de la producció primària fins el consum.

En aquest marc, es proposen varies activitats entre les que destaquem

5 de juny:  taula rodona de reflexió sobre la situació i la gestió de la seguretat alimentària a Catalunya https://acca.iec.cat/taula-rodona-de-reflexio-sobre-la-situacio-i-la-gestio-de-la-seguretat-alimentaria-a-catalunya/

7 de juny: tindrà lloc la jornada Barcelona seguretat alimentaria 2019. Més higiene, més valor  amb l’objectiu de fer èmfasi en el concepte d’higiene i donar-li la rellevància i importància que té dins el concepte de seguretat alimentaria.

 

Més informació a: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-proper-7-de-juny-se-celebra-per-primer-cop-el-Dia-Mundial-de-la-Seguretat-Alimentaria