La Declaració de Barcelona sobre el dret humà a l’alimentació, tres dècades després

El Manifest de Barcelona “Dret a l’alimentació” és una declaració programàtica que, des de la llibertat i la transversalitat dels seus redactors, recull el denominador comú de les actuacions que han de garantir el dret universal a una alimentació sostenible i intercultural. El Manifest de Barcelona va ser el resultat d‟un fòrum de debat d‟àmbit…