El Manifest de Barcelona “Dret a l’alimentació” és una declaració programàtica que, des de la llibertat i la transversalitat dels seus redactors, recull el denominador comú de les actuacions que han de garantir el dret universal a una alimentació sostenible i intercultural.

El Manifest de Barcelona va ser el resultat d‟un fòrum de debat d‟àmbit internacional desenvolupat durant 1991.

S’hi van recollir les inquietuds i les expectatives de nombrosos experts de diversos orígens i formació per tal d’erradicar la fam a tots els nivells, tenint en compte la necessitat que una població mundial en constant creixement disposi d’aliments segurs i saludables; en qualsevol cas, moltes de les seves conclusions i recomanacions segueixen, lamentablement, sent d’actualitat.

L’esmentada Declaració es va fer pública el març de 1992. Pel seu abast i actualitat va ser patrocinada i reconeguda per diverses organitzacions de les Nacions Unides (FAO, OMS, Codex Alimentarius), Comissió Europea i altres instàncies polítiques, acadèmiques i ciutadanes, els representants de les quals havien col·laborat activament en els set comitès de redacció (Recursos alimentaris; Demografia i accés a una alimentació adequada; Producció d’aliments; Consum i nutrició; Límits de la disponibilitat alimentària; Models agroalimentaris; i Seguretat alimentària). En aquest context, les entitats esmentades van col·laborar en la difusió del Manifest del qual es van fer ressò nombrosos mitjans de comunicació social, especialment a Europa i Amèrica Llatina.

Consulta: https://app.box.com/s/wro5r2pxh139v4jxpraq0x6vfh9iozru
Autoritzada la reproducció citant-ne l’orígen
Contacte: Luis González Vaqué Secretario del Comité Executiu