Informació actualitzada i detallada: http://jornades.uab.cat/workshopmrama

Data i durada:

24 a 26 de novembre: EN LÍNIA (ponències, tallers i exhibicions, per a tothom); •
30 de novembre a 2 de desembre: PRESENCIAL-
1r TORN (pràctiques, tallers i exhibicions, per als assistents a les sessions pràctiques) i EN LÍNIA (tallers i exhibicions, per a la resta)
3 a 5 de desembre: PRESENCIAL- 2n TORN.

Lloc: Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB; Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).

Objetiu: Ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua.

Col·lectius destinataris: Directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i altre personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres de recerca; etc.

Amb la participació de Dr.José Juan Rodríguez Jerez (UAB)