XIX.2 WORKSHOP sobre MÈTODES RÀPIDS I AUTOMATITZACIÓ EN MICROBIOLOGIA ALIMENTÀRIA–memorial DYCFung–

 

Data: 23 a 26 de novembre de 2021

Lloc: Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB; Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Objectiu: Ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua.
Col·lectius destinataris: Directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i altre personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres de recerca; etc

Tota la informació  actualitzada i detallada:https://jornades.uab.cat/workshopmrama/