X Workshop d’avaluació del risc a la cadena alimentària, 5 desembre a Barcelona

Agència Catalana de Seguretat Alimentària organitza la desena  edició del workshop d’avaluació del risc a la cadena alimentària. Les Universitats, els Centre de Recerca, les administracions i els operadors econòmics,  compartiran  el coneixement científic disponible i les mesures per gestionar els riscos associats a la restauració. Tota la informació a

http://acsa.gencat.cat/ca/detall/activitatagenda/X-Workshop-davaluacio-del-risc-a-la-cadena-alimentaria