Webinar Avaluació de l’exposició a iode i metalls pesants pel consum d’algues a Catalunya

22 d’octubre 2020 de 12:30 a 13:30

Organitza Agència Catalana de Seguretat Alimentària

webinar online

nfo

http://acsa.gencat.cat/web/.content/50_Actualitat/Actes_i_jornades/2020/10-octubre/141020-Webinar_Avaluacio_Algues_i_metalls.pdf

Amb la participació M. Carmen Vidal, Directora del Campus de l’Alimentació de Torribera UB  i vicepresidenta de l’ACCA i Victoria Castell, Cap del Servei de Planificació, auditoria i avaluació del risc. Agència Catalana de Seguretat Alimentària i membre de la junta de l’ ACCA