El Programa de Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del campus UAB a buscar solucions als reptes del territori.

11a edició | Simbiosi industrial: Revalorització de residus i recursos per fer-los més eficients

generacioidees.cat

El Parc de Recerca UAB han organitzat la 11a edició del Programa Generació d’Idees, un programa per fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i que vol ajudar a modelar les idees del personal investigador i doctorand a partir de reptes proposats per la indústria. La pròxima edició estarà enfocada a revaloritzar els residus sobrants de les empreses, el que s’anomena simbiosi industrial. L’objectiu és detectar les necessitats i oportunitats en matèria de gestió de recursos i residus, i avançar cap a una economia verda. Busquen personal investigador i doctorand de tots els àmbits de coneixement que vulgui oferir solucions innovadores i generar projectes amb equips multidisciplinaris.