QR-Vol 18

En alguns articles de TECA s’ofereix als lectors el codi QR que redirigirà al lector a informació ampliada de l’article, majoritàriament referències bibliogràfiques però també aspectes que no s’han inclòs a la revista i que es pensa important afegiir per si són d’interès pels lectors.

Els codis QR són imatges que podem escanejar amb la càmara del nostre telèfon mòbil o tauleta digital per visualitzar una informació digital associada. Per accedir a la informació cal escannejar la imatge del QR, i per  això caldrà tenir instalada alguna de les moltes aplicacions que existeixen, tant pel sisema Android com per IOS.  Un cop instalada l’app, per llegir el codi QR només cal obrir l aplicació, enfocar la càmara, i com en un lector de codi de barres, apareixerà la informació de forma immediata.

En aquest QR volum 18 trobem:

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

 

EL LABERINT DELS COMPLEMENTS ALIMENTARIS (O ALIMENTOSOS): D’ON VENIM, ON SOM, ON ANEM Antoni Garcia i Gabarra

 

ACCA (2014). Nou Reglament de legislació alimentària: Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell. TECA vol.14, núm. 2, p. 3-47.

ACSA (2018). Substàncies diferents de vitamines i minerals pels complements alimentosos. 28/03/2018. http://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/Substancies-diferents-de-vitamines-i-minerals-pels-complements-alimentosos.

AESAN (2013a). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios-1. Revista del Comité Científico núm. 17, p. 11-234.

AESAN  (2013b). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios-2. Revista del Comité Científico núm. 18, p. 71-92.

AECOSAN (2014). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-3. Revista del Comité Científico núm. 19, p. 51-93.

AECOSAN (2015a). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-4. Revista del Comité Científico núm. 22, p. 79-131.

AECOSAN (2015b). Decálogo para un consumo responsable de los complementos alimenticios. http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/decalogo_consumo_responsable.htm.

AFEPADI (2019). Asociación de las Empresas de Dietéticos y Complementos Alimenticios. Complementos alimenticios, 12 respuestas a 12 preguntas: Guía para el consumidor. http://www.complementosalimenticios.info/images/docs/12_RESPUESTAS_A_12_PREGUNTAS.pdf

ALEMANYA (2014). Stoffliste des Bundes und der Bundesländer für die Kategorie Pflanzen und Pflanzenteile (Llistat de substàncies dels governs federal i regionals per a la categoria plantes i parts de plantes). https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/stoffliste/stoffliste_pflanzen_pflanzenteile.html.

ALEMANYA (2016). Stellungnahme der Gemeinsamen Expertenkommission BVL/BfArM: Einstufung von Rotschimmelreisprodukten (02/2016) (Informe de la comissió mixta d’experts: classificació dels productes d’arròs de llevat vermell).

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/ZulRelThemen/abgrenzung/Expertenkommission/stellungnahmen/2016-02.pdf?__blob=publicationFile&v=5.

ANTON, R.; SERAFINI, M.; DELMULLE, M (2013). The substantiation of claims for botanical food supplements in relation to traditional use. EFFL, vol. 8, núm. 5, p. 321-328.

ANTON, R; MATHIOUDAKIS, B; PRAMONO, S; SEZIK, E; SHARMA, S (2019). Traditional use of botanicals and botanical preparations in international perspective. European Food and Feed Law Review, vol. 14, núm. 2, p. 132-141.

ASPCAT (2018). Petits canvis per menjar millor. http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf.

BARROS SANTOS, C. (2010). El consumidor, el empresario y la información alimentaria. Madrid: Editorial Visión Libros, p. 46.

BELFRIT (2018). Llistat de plantes que es poden emprar en complements. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=48636&parte=3&serie=.

BÈLGICA (2016a). Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge. Avis du Conseil Supérieur de la Santé N° 9312. https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9312_avis_lrr.pdf.

BÈLGICA (2016b). Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ligne Conductrice concernant les produits contenant de la levure de riz rouge. https://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/richtsnoer_rode_rijst.pdf.

BÈLGICA (2017). Arrêté  Royal du 29 Aout 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes. (Inclou les modificacions fins al 24/1/2017). https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/consolidated_version_rd_29_august_1997_v10-02-2017_fr.pdf.

BÈLGICA (2018). Arrêté Ministériel du 19 Février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d’autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes. Modifications: A.M. 26 octobre 2018.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/am_19_02_2009_-_autres_substances_2018_fr_0.pdf.

COMISSIÓ EUROPEA (2015a). REFIT – Evaluation of the Regulation on nutrition and health claims. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/refit_en.

COMISSIÓ EUROPEA (2015b). Working Document prepared by the Commission services. http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2014/10/Item-A2.1-10475-EN-ANNEX.pdf.

COMISSIÓ EUROPEA (2008a). Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre la utilización de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en los complementos alimenticios. COM(2008)824 final, de 5.12.2008, p. 1-13.

COMISSIÓ EUROPEA (2008b). Informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del artículo 9 de la Directiva 89/398/CEE. COM(2008)393 final, de 27.06.2008, p. 17.

CONSELL D’EUROPA (2008). Homeostasis, a model to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal products. Public Health Committee (Partial Agreement in Social and Public Health Field), p. 1-12. https://www.docdroid.net/waKoJne/homeostasis-distinguish-between-foods-and-medicines.pdf.

COPPENS, P (2018): Food Supplements in the European Union: the Difficult Route to Harmonization. Regulatory Focus News Articles, 7. Posted 10 July 2018. https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2018/7/food-supplements-in-the-european-union-the-diffic. [accés 5.9.2018].

COPPENS P, PETTMAN S (2018). The regulatory situation in Europe and other continents. Food supplements containing botanicals: benefits, side effects and regulatory aspects. The scientific inheritance of the EU Project PlantLIBRA. Milano: Springer, p. 27-49.

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2015). Complements alimentosos, fes-ne un consum responsable. http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/Seguretat-alimentaria/150416_consells_consum_a4_cat.pdf.

DI LORENZO C, DOPTER A, VECCHIO S, LÜDE S, COLOMBO F, ORGUIU F, RESTANI P (2018). The other face of the moon: side effects, interactions and molecules of concerns. Food supplements containing botanicals: benefits, side effects and regulatory aspects. The scientific inheritance of the EU Project PlantLIBRA. Milano: Springer, p. 141-176.

DÍAZ PERALTA P (2016). Régimen Jurídico de las plantas medicinales: medicamentos, complementos alimenticios y otros productos frontera.  Madrid: Editorial Reus SA, p. 30-32.

EFSA (2009). Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern. EFSA J 2009;7(9):281.

EFSA (2016). http://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/botanical-summary-report.

EFSA (2018a). Scientific opinion on the safety of monacolins in red yeast rice. EFSA J 2018;16(8):5368.

EFSA (2018b). Safety of hydroxyanthracene derivatives for use in food. EFSA J 2018;16(1):5090.

EFSA (2018c). Scientific opinion on the safety of green tea catechins. EFSA J 2018;16(4):5239.

FRANÇA (2014). Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif aux risques liés à la présence de levure de riz rouge dans les compléments alimentaires. Saisine n° 2012-SA-0228. https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012sa0228.pdf.

FRANÇA (2016). Arrêté du 26 septembre 2016 établissant la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033197580&dateTexte=&categorieLien=id.

FRANÇA (2018). Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. Version consolidée au 24 juillet 2018. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254516&dateTexte=20180724.

FRANÇA (2019). Nutriments : recommandations sanitaires «Compléments alimentaires» https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Complement_alimentaire/CA_Internet_RS_Nutriments.pdf.

GARCIA GABARRA A (2019). Niveles máximos de vitaminas y minerales en complementos alimenticios en Europa. Nutr Hosp vol. 36, núm. 3, p. 729-733.

GONZÁLEZ VAQUÉ L (2017). Productos alimenticios y alimentarios: ¡viva la diferencia!. Estudios de Derecho Alimentario en homenaje al Dr. Carlos Barros Santos. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, p. 33-42.

IRLANDA (2018). Food Safety Authority of Ireland. Food Supplements: Ingredients not permitted. https://www.fsai.ie/legislation/food_legislation/food_supplement.html.

ITÀLIA (2018a). Ministero della Salute. Altri nutriente e altre sostance ad effetto nutritivo o fisiologico (Revisione marzo 2018). http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf.

ITÀLIA (2018b). Ministero della Salute. Decreto 10 agosto 2018. Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/26/18A06095/SG.

Llei 29/2006, de 26 de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 1 d’agost de 2006, Sup. 17, p. 2345.

MANS C (2017). Pagar por lo que no contiene: IV. El futuro. Estudios de Derecho Alimentario en homenaje al Dr. Carlos Barros Santos. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, p. 125-129.

PORTUGAL (2016-2017). Definição de fronteiras entre medicamentos e suplementos alimentares. https://www.asae.gov.pt/perguntas-frequentes1/suplementos-alimentares.aspx.

PORTUGAL (2019). Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Food supplements: notification procedure. http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=15124603&cboui=15124603.

Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, relatiu als complements alimentaris. Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 1 de novembre de 2003, Sup. 21, p. 3884-3888.

Reial decret 1345/2007, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment. Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 16 de novembre de 2007, Sup. 21, p. 4726-4770.

Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris. Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 9 de octubre de 2009, Sup. 244, Secc. I, p. 1-9.

Reial decret 130/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris. Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de març de 2018, Sup. 75, Secc. I, p. 1-8.

Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.  Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de juliol de 2015, Sup. 177, Secc. I, p. 34-35.

REPÚBLICA TXECA (2016). Annexes 3 and 4 of Czech Decree No 225/2008 Coll.: Conditions governing the use of plants or other substances. http://www.sukl.eu/medicines/conditions-governing-the-use-of-plants-or-other-substances.

SERRA L (2018). Mi transición nutricional: La Dieta Mediterránea. Barcelona: Memorias Ediciones.

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE (2009). Asunto C-88/07, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. Document 62007CJ0088. DOCE 1.5.2009. C 102, p. 3-4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0088&from=ES.

VENTRIGLIA G, MURGIA V (2012). El modelo de la Homeostasis. Traducció al castellà. Aboca Editioni. Sansepolcro (Toscana) Itàlia.

 

 

 

SABIES QUE

1. EL CONSUM DE CARN PROCESSADA POT PRODUIR CÀNCER, PERÒ EL RISC ES NEUTRALITZA AMB UNA DIETA ADEQUADA José Juan Rodríguez Jerez
Bouvard, V.; Loomis, D.; Guyton, K. Z.; Grosse, Y.; El Ghissassi, F.; Benbrahim-Tallaa, L.; Guha N.; Mattock, H.; Straif, K. (2015). «Carcinogenicity of consumption of red and processed meat». The Lancet Oncology, 16, p. 1599-1600.

IARC (2018). «Red meat and processed meat». A: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 114. 511 p.

2. EL CONSUM MODERAT DE CAFÈ IMPLICA UNA MILLORA EN LES EXPECTATIVES DE SALUT Carolina Ripollés Ávila

Gunter, M. J. [et al.] (2017). «Coffee drinking and mortality in 10 European countries: a multinational cohort study». Annals of Internal Medicine, 167, p. 236-247.

Furman, D. [et al.] (2017). «Expression of specific inflammasome gene modules stratifies older individuals into two extreme clinical and immunological states». Nature Medicine, 23 (2), p. 174-184.

3. DECLIVI DEL CONSUM DE LLET A FAVOR DE LES BEGUDES VEGETALS Gemma Colomé Rivero

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (2016). Decálogo sobre la importància de la leche en la etapa infantil. Internet: www.aeped.es/comite-nutricion/documentos/decálogo-sobre-importancia-leche-en-etapa-infantil

Vitoria, I.; Moreno, J. M.; Dalmau, J. (2015). «Errores dietéticos en el lactante: Bebidas vegetales». Acta Pediátrica Española, 73 (5), p. 195-202.

4. EL GREIX LÀCTIC, FONT NATURAL DE COMPONENTS BIOACTIUS. Ricard Chifré Petit

Gassi, J. Y. [et al.] (2016). «Preparation and characterisation of a milk polar lipids enriched ingredient from fresh industrial liquid butter serum: combination of physico-chemical modifications and technological treatments». International Dairy Journal, 52, p. 26-34.

Lopez, C.; Cauty, C.; Rousseau, F.; Blot, M.; Margolis, A.; Famelart, M. H. (2017). «Lipid droplets coated with milk fat globule membrane fragments: microstructure and functional properties as a function of pH». Food Research International, 91, p. 26-37.

5. l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària porta a les escoles el PROGRAMA «EP, LES MANS BEN NETES!»
Victòria Castell Garralda i Isabel Timoner Alonso

Més informació, programa «Ep, les mans ben netes»: <http://acsa.gencat.cat/ca/Publicacions/material_per_a_les_escoles/primaria/ep-les-mans-ben-netes/comic/>.