TECA QR ampliat VOL 17

En alguns articles de TECA s’ofereix als lectors el codi QR que redirigirà al lector a informació ampliada de l’article, majoritàriament referències bibliogràfiques però també informacions que no s’ han inclòs en la revista i que volem ampliar.
Els codis QR són imatges que podem escanejar amb la càmara del nostre telèfon mòbil o tauleta digital per visualitzar una informació digital associada. Per accedir a la informació cal escannejar la imatge del QR, i per  això caldrà tenir instalada alguna de les moltes aplicacions que existeixen, tant pel sisema Android com per IOS.  Un cop instalada l’app, per llegir el codi QR només cal obrir l aplicació, enfocar la càmara, i com en un lector de codi de barres, apareixerà la informació de forma immediata.
QR volum 17