Meduses al plat

Article publicat a El Punt Avui el 3 d’agost de 2018, per Abel Mariné. El títol d’aquest article s’ha manllevat del que va publicar el setembre de 2014 l’expert en ciència i cuina Pere Castells a la revista Investigación y Ciencia, en el qual, entre altres...