El Codex Alimentarius, o “Codi Alimentari”, és un conjunt de normes, una compilació de directrius i codis de pràctiques aprovats per la Comissió del mateix nom,  Codex Alimentarius (CAC).

Aquesta comissió és  un organisme subsidiari de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i va ser establerta amb la finalitat de protegir la salut dels consumidors i promoure pràctiques lleials en el comerç alimentari.

Les normes del Codex garanteixen que els aliments siguin saludables i es puguin comercialitzar, la seva influència s’estén a tots els continents, essent referència referència mundial per als consumidors, els productors i elaboradors d’aliments . Aquest setembre ha sortit la 5a edició del Codex Alimentarius

Tota la informació a:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/