La Comissió Internacional d’Especificacions Microbiològiques en Aliments (ICMSF) ha publicat l’opinió científica: “Opinió de l’ICMSF sobre SARS-CoV-2 i la seva relació amb la seguretat alimentària”.

Segons aquesta, fins a la data, no hi ha una relació provada entre el consum d’aliments i el COVID-19. També hi ha  pocs informes sobre la presència del virus SARS-CoV-2 en productes alimentaris, els seus ingredients o materials d’embalatge i els que hi ha no  aporten informació suficient sobre com s’identifica el virus, quina càrrega viral es troba o si el virus era viable i infecciós, no mostren que realment existeixi un perill per la salut humana com a conseqüència de la ingestió o la manipulació dels aliments. Tot i això considera que és prudent seguir utilitzant bones pràctiques d’higiene alimentària per part de productors, fabricants i manipuladors d’aliments per minimitzar qualsevol possibilitat de generar aliments o superfícies de contacte com a vectors de SARS CoV-2.

En l’informe hi ha altres consideracions sobre la manipulació d’aliments, però la conclusió és que a día d’avui no hi ha cap evidència documentada que afirmi que els aliments siguin una font o via de transmissió del SARS-COV-2.

L’CMSF està vinculada a la Unió Internacional de Societats Biològiques i a l’OMS, ambdues pertanyents a les Nacions Unides tal i com també coincideixen l’ EFSA i altres autoritats alimentàries nacionals com a AESAN

Es pot veure tot l’informe a:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/ICMSF2020.pdf