Se celebra la 21a convocatòria dels Premis M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) dins del marc dels Premis de Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans. Els premis constituïts l’any 2003 porten el nom de M. Carmen de la Torre Boronat, bromatòloga i toxicòloga; fundadora i primera presidenta de l’ACCA. Aquest és dirigit a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre les ciències de l’alimentació. En aquesta convocatòria poden participar estudiants de grau, postgrau o doctorat que hagin obtingut el títol corresponent.

S’estableixen dues categories:

A) Una primera categoria per a treballs d’estudiants de grau i de postgrau. Els treballs presentats han de ser inèdits i redactats en català. S’atorgaran dos premis amb una dotació econòmica de cinc-cents euros cadascun.

B) Una segona categoria per a treballs d’estudiants de doctorat. Es premiarà un article científic publicat en una revista indexada. Caldrà presentar l’article original i un resum en català de 1.000 paraules com a màxim. S’atorgarà un premi de mil euros.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC (enllaç), al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un resum del treball (només en el cas de la categoria B), un certificat d’estudis i una còpia del DNI (capacitat màxima de cada fitxer de 100 MB). El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica en cadascuna de les dues categories. Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu. L’ACCA publicarà un extracte dels treballs premiats en la revista TECA. La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2024.

 

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores.

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024.