L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha participat en l’informe Un sistema alimentari sostenible per a la UE, un document elaborat per SAPEA, un organisme que forma part del mecanisme d’assessorament científic de la Comissió Europea.

SAPEA està integrada per cinc xarxes acadèmiques, una de les quals és l’ALLEA (Federació Europea d’Acadèmies de Ciències i Humanitats), de la qual l’IEC és membre des del 2014.

Tota la informació a https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2775