El passat 5 de juliol de 2017 més de 100 professionals van assistir al 9è Workshop d’Avaluació del risc a la Cadena Alimentària,  sobre  riscos emergents en els productes del mar organitzat conjuntament per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l’Associació de Ciències de l’Alimentació.

El peix està àmpliament reconegut con un aliment de qualitat que ha de formar part d’una dieta saludable. La legislació europea garanteix que el peix que consumim és segur i no conté contaminants en quantitats que puguin suposar un risc per a la salut.

Malgrat això s’han identificat nous perills dels que es disposa de limitada informació i pel que encara no hi ha límits màxims establerts i per als que cal donar resposta.

Al llarg de la jornada s’han tractat temes com les toxines marines emergents, com la ciguatera, virus entèrics, nous contaminants ambientals emergents, els riscos derivats de la presència de microplàstics en el mar, les resistències bacterianes i l’exposició dietètica a diferents contaminants.

Aquestes jornades permeten compartir coneixements entre el mon de la recerca, els professionals i els operadors econòmics que ha de permetre identificar de forma primerenca els perills i avançar-nos per minimitzar-los o reduir-los i així garantir un elevat nivell de seguretat alimentària.

Es poden descarregar les presentacions de la jornada a través del següent enllaç.