Acte de presentació de l’estudi «La dona a la indústria alimentària a Catalunya», que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) organitza en el marc de la commemoració del 8 de març – Dia Internacional de les Dones. L’estudi, encarregat pel DARPA a la Universitat de Girona, descriu i analitza la situació de les dones a la indústria agroalimentària, i examina amb especial deteniment aspectes com ara el grau de feminització de la mà d’obra, les característiques de l’estructura social d’aquesta (edat, nivell educatiu, lloc de naixement), i la segregació horitzontal i vertical per sexe. Finalment, l’estudi presenta un seguit de recomanacions que permetrien avançar cap a la igualtat d’oportunitats en el sector.

Presentació de l’estudi: La dona a la indústria alimentària a Catalunya
Data:9 de març, a les 16.30 h
Telemàtic
inscripcions nuria.recasens@gencat.cat

Podeu consultar l’informe complet a:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/politiques-dones/enllacos-documents/fitxers-binaris/dona-industria-alimentaria-informe-nov2020.pdf