Jornada: Etiquetatge frontal dels aliments. Nutriscore: bases científiques. 24 gener 2019, Barcelona

CCNIEC (Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans)  i CODINUCAT(Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya) organitzen una jornada per a  donar a conèixer les avantatges i limitacions del NutriScore i poder preguntar als seus inventors qualsevol dubte de la seva utilització. Podeu trobar tota la informació en el flyer

.