Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell  sobre l’ús de formes adicionals d’expressió i presentació de la informació nutricional

En aquest informe es descriuen els principals sistemes d’etiquetatge nutricional a la part frontal dels envasos que s’estan utilitzant o desenvolupant actualment a la UE, així com alguns dels sistemes emprats a nivell internacional. També s’aborda la seva comprensió per part del consumidor, l’eficàcia i els efectes dels sistemes d’etiquetatge en la part frontal dels envasos.

Es basa en l’anàlisi de bibliografia,  dadesrecollides i analitzades  pel Centre Comú d’Investigació i en una sèrie d’àmplies consultes celebrades per la Comissió amb les autoritats nacionals competents i les parts interessades pertinents.

 

http://e-contrast.blogspot.com/2020/05/informe-de-la-comision-al-parlamento.html