Un document de referencia, publicat per l’ACSA, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, sobre diversos aspectes en la donació d’aliments, entre ells la qualitat i la seguretat

http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Guies_i_documents_de_bones_practiques/Guies_de_Practiques_Correctes_dHigiene_reconegudes_oficialment/Aprofitament-menjar/Guia-aprofitament-menjar.pdf