EURAXESS (Iniciativa de la Comissió Europea  BUSCA becari/a predoctoroal per desenvolupar la seva tesis en temes de salut pública i dret alimentari a Lleida
Tota la info a:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/551368