Més de 130 reconeguts experts en els camps de la nutrició i la geriatria  van publicar el passat desembre de 2019 el Llibre blanc de nutrició de la gent gran a Espanya , un pioner anàlisi global multidisciplinari que recull de forma exhaustiva les debilitats i fortaleses de la nutrició i la seva afectació en la gent gran
Aquest llibre és el resultat de la col·laboració entre la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, i la Fundació Espanyola de Nutrició. Consta de 10 mòduls, 82 capítols, i més de 130 autors i col·laboradors, reconeguts experts en el camp de la nutrició, la geriatria i la gerontologia.

El Llibre Blanc de la Nutrició de la Gent Gran a Espanya aborda temàtiques com alimentació i estils de vida saludables; factors de risc i patologies associades a l'alimentació; qualitat nutricional dels aliments en la gent gran i la Dieta Mediterrània com a model alimentari, entre molts d'altres temes.

https://www.segg.es/publicaciones/libro-blanco-de-nutricion