El concepte “Ultraprocessats”
La Fundació Triptolemos ha redactat un informe sobre el concepte aliment ultraprocessat, degut a la confusió que genera aquesta classificació entre la ciutadania.

http://www.triptolemos.org/portfolio_page/informe-clasificacion-alimentos-concepto-ultraprocesados/