DATA: 7 DE JUNY DE 2019
HORARI: DE 14.00 A 16.00 HORES
LLOC: RESTAURANT POMARADA

 

“PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR”…tot suma per millorar la salut.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha desenvolupat una nova guia alimentària en el marc de l’estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable). Aquest nou document s’estructura en base a tres grans grups de missatges, senzills i concrets, sobre els aliments i les conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l’entorn, amb l’objectiu de sensibilitzar-ne la població.

Petits canvis per menjar millor, consta d’una guia, dos models de cartell i d’una vídeo càpsula. Aquest material ha estat consensuat amb 52 professionals dels àmbits de la nutrició, la salut, la seguretat alimentària, la sostenibilitat i el consum, l’educació, la pediatria, etc. Hi han participat 7 universitats, 6 Departaments, 8 societats científiques i col-legis professionals,
i 6 entitats i fundacions.

Presenta Sr. Antoni García, vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponent: Sra. Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Membre d’ ACCA.

Inscripcions: cal inscriure’s abans del dia 31 de maig a:

http://coleconomistes.cat/Eventos/wf_inscripcion.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=12812&Idioma=ca-ES

 

Fotos de l’esdeveniment