Segon recull d’entrades del blog d’en @ClaudiMans, per descarregar en PDF, dedicat a les etiquetes. Tal i com diu a l’introducció, les etiquetes són una font d’informació química i

nutricional molt notable, i que poden ser un bon recurs pedagògic a qualsevol edat.

L’actimel et defensa?, Pagar pel que no hi ha, Aigua electrolítica, Compres transgènics?, Més químics per a menys químics, …són algunes de les entrades temàtiques que inclou el recull.

Claudi Mans és Catedràtic emèrit d’Enginyeria química de la UB vocal de la Junta de l’ACCA i de la Junta del
Col·legi de Químics de Catalunya.Director científi c del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afi ns (CED).
Divulgador científic.