La Institució Catalana d’Estudis Agraris i l’Institut d’Estudis Catalans han organitzat el II Congrés del Món de la Masia, que sota el nom «Una mirada de futur al territori rural català» vol aprofundir en l’estudi d’un dels elements clau en l’ocupació del territori català, la masia, però també vol continuar amb l’anàlisi dels territoris rurals, com es va fer durant les tres jornades del I Congrés, ara fa tres anys.

El congrés tindrà lloc del 13 al 15 de març a la seu de l’IEC

Aquest congrés té l’objectiu de donar l’oportunitat de rebre coneixements i debatre temes d’actualitat, conscients de la situació que estem vivint on s’apunta, des de ja fa temps, un traspàs de persones del món rural a les ciutats.

 

Més informació aquí: https://www.iec.cat/activitats/documents/ICEA-Masia-2Congres.pdf

 

 

 

 

 

 

Ens ha semblat interessant posar la presentació del propi congrés on es fa un resum interessant sobre el mateix:

PRESENTACIÓ

Durant els dies 13,14 i 15 de març del 2019, en els locals de l’Institut d’Estudis Catalans, tindrà lloc el 2on Congrés del Mon de la Masia” Una mirada de futur al territori rural català”. És el 2on. Congrés d’aquest tema, després del 1er.celebrat el 2015 i d’una jornada tècnica del 2017. En ambdues activitats, fou destacable l’interès per la quantitat d’assistència que participa en cada una.

Conscients de la situació que estem vivint on s’apunta, des de ja fa temps, un traspàs de persones del mon rural a les ciutats, organitzem aquest congrés amb l’objectiu de donar l’oportunitat de rebre coneixements i debatre temes d’actualitat. Per aconseguir aquest objectiu, hem organitzat els 3 dies en els diferents blocs de contingut dels temes que les diferents comunicacions, presentades per persones de forma lliure, ens van fer arribar després de la 1ª circular on es proposaven diversos temes.

S’ha organitzat buscant horaris dedicats al debat, després de cada bloc, per tal de donar veu a qui pugui estar interessat o preocupat.

Conferències de temes Claus, exposades per persones coneixedores, obre el matí dels 3 dies. Igualment a l’inici de cada bloc, una persona tècnica exposarà algun aspecte destacat i concret de cada bloc.

Dues taules rodones destaquen pels temes que es proposen com és el despoblament Del mon rural i hi participen les entitats municipalistes i entitats territorials i la diputació de Barcelona. La 2ª amb el títol ”Reptes de futur: una necessitat de futur, és la que dona nom al congrés perquè copsa l’interès bàsic: posar sobre la taula temes tant destacats per al futur com: el traspàs energètic; la dona en el món rural; nova llei d’espais agraris i patrimoni rural com a forma d’incentivar el territori a través de la cultura. És així que els temes que es tractaran al llarg dels 3 dies és: demografia, amb especial interès a la doona i joves per aconseguir que s’hi mantinguin o retornin. En aquest bloc, comptem el projecte, entre d’altres, ”Cowocat rural: el Coworking com a eina de desenvolupament rural, a càrrec del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Sociològiques de Ribera d’Ebre- Terra Alta.

Canvi climàtic i noves tecnologies tanquen el primer dia amb temes destacats com la big data, el problema de l’aigua, amb projectes, entre d’altres, com Life Clinomics eOportunitats i reptes de l’economia local i la societat per adaptar-se al canvi climàtic, presentat per Unió de pagesos, Diputació de Barcelona o l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. O Bcn Smart Rural. Gestió Integral de l’espai agrari i estratègia Intel·ligent de reconnexió camp-ciutat a càrrec de la Diputació de Barcelona. El 2º. Dia es dedica a l’edifici de la pròpia masia, començant pel coneixement de l’edifici tenint en compte la seva historia i evolució. Els nous usos a través de les rehabilitacions conformen el 8 4 2on bloc i acabarem amb una mirada de l’administració a través dels catàlegs de masies, entre altres temes.

Innovació territorial , ja al divendres, vol mostrar aquesta visió d’una tendència a la modernitat o actualització, amb una aposta, entre altres, sobre el paisatge. El turisme és una de les sortides que actualment té un bon predicament.

Acaba el congrés amb el bloc dedicat a polítiques, plans i programes nacionals, amb la presentació de projectes tant destacables com: LEADER: Innovació en el medi rural o La xarxa europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Presentat per Xarxa de Custòdia del territori.

És així com participen una gran varietat d’entitats, institucions territorials, generalitat de Catalunya, Diputació, entitats municipalistes, universitats o sindicats i persones autònomes. Tant s’ha buscat la diversitat de coneixements, entitats com també representació del territori català. Acaba amb una conferencia de part de Dionés Guiteres de la Diputació de Barcelona i el president de la ICEA-IEC com a organitzador de l’acte. Assumpta Serra i Clota Coordinadora del Congrés, ICEA- IEC

Assumpta Serra i Clota (Coordinadora del Congrés ICEA-IEC)