Al setembre de l’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar un full de ruta compartit per tots els estaments per aconseguir un futur millor i més sostenible per a tothom. Sota el marc de l’Agenda 2030 i el nom d’Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) s’aborden reptes globals com la pobresa, la desigualtat, el clima, el medi ambient, la pau, entre d’altres.

D’aquesta manera, el full de ruta es va articular sota 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que caldria assolir l’any 2030. El 2016 el govern de Catalunya es va comprometre amb aquesta Agenda i va desenvolupar un pla nacional per implementar-la i un sistema d’indicadors per controlar el compliment.

El sistema alimentari és el nexe entre agricultura, salut, consumidors i medi ambient, per tant, esdevé una peça clau per avançar cap a la sostenibilitat. Per aquest motiu, s’ha desenvolupat la Guia d’Autoavaluació per l’Assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a les empreses agroalimentàries de Catalunya, que vol ser una eina pràctica amb propostes d’indicadors i actuacions concretes perquè les empreses puguin conèixer com es troben segons la seva activitat respecte a els ODS i integrar la sostenibilitat en el seu funcionament.