El passat 26 de novembre ACCA va participa en la segona reunió del Comitè Estratègic del projecte Qualify .

El projecte QUALIFY és un projecte Interreg Europe, iniciativa cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i hi participen 5 altres socis: la Cambra d’Agricultura de la regió de la Vienne (França), el Govern Regional de Tessàlia (Grècia) i les cambres nacionals de Comerç i Indústria de Bulgària, Eslovènia i Estònia.

El projecte, en marxa des del mes d’agost de 2019, té com a objectiu impulsar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) del sector agroalimentari a través de la millora dels seus processos de qualitat, la prevenció del frau alimentari i la promoció de l’autenticitat dels seus productes.

Per assolir aquest objectiu, es duen a terme una sèrie d’activitats destinades a l’intercanvi de Bones Pràctiques i metodologies entre els socis integrants a fi d’identificar millores que es puguin implementar en els instruments que té el Govern per ajudar a les pimes del sector en els àmbits esmentats. Així, el projecte es focalitza en quatre línies bàsiques:

-prevenció del frau en els aspectes directament relacionats amb els factors clau de la diferenciació dels productes de les pimes com ara l’autenticitat, els mètodes d’elaboració tradicionals, la proximitat, etc.;

-la millora de l’autocontrol de la qualitat de les pimes per augmentar-ne la competitivitat i la internacionalització,

-i, finalment, se centrarà a donar a conèixer a la societat el valor afegit diferencial que aporten aquests productes i les seves garanties d’autenticitat i en la creació d’estructures de governança que permetin la col·laboració publico-privada en aquest àmbit.

 

La durada del projecte és de 3 anys i mig i compta amb un pressupost d’1,31 M€, dels quals 1,06 M€ seran finançats amb fons FEDER.

 

El producte final del projecte QUALIFY és un Pla d’Acció on es plantejaran actuacions en els àmbits específics del projecte que podrien ser finançades amb fons europeus, entre d’altres, els destinats a la recuperació econòmica.

El Comitè Estratègic és un òrgan consultiu, participatiu i viu, que serà actiu durant tot el projecte. Actualment hi formen part més de 80 experts procedents de diferents àmbits (Administració, Indústria, Recerca i Societat civil). Les funcions d’aquest òrgan són les d’identificar les necessitats de les pimes agroalimentàries i definir les actuacions clau que permetin impulsar la competitivitat d’aquestes pimes de Catalunya a través de la millora en matèria d’autocontrol de qualitat alimentària, autenticitat i lluita contra el frau.

Catherine Vidal, directora de PREMIUMLAB i vocal de la Junta de l’ACCA és representant de l’Associació en aquest projecte, i també la Dra M.Carmen Vidal i el Dr. José Juan Rodríguez.

Enllaços d’interès:

https://www.interregeurope.eu/qualify/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/plans-projectes-sectorials/projecteseuropeus/interreg-europe-qualify/