http://agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/es-presenta-consell-catala-alimentacio/

El dia 7 de juny ha tingut lloc la presentació del Consell Català de l’ Alimentació, al Parlament de Catalunya, on ACCA hi ha estat convidada

Consell Català de l’ Alimentació

Es tracta d’un òrgan adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), que ha de ser un fòrum d’anàlisi, debat i proposta sobre les qüestions relacionades amb les polítiques agroalimentàries: els reptes socials, ambientals, empresarials i tecnològics. Ha d’ésser, doncs, el parlament de l’alimentació a Catalunya, l’àgora on es concretin les bases per a una nova política alimentària de país.

El Consell Català de l’Alimentació estarà format per 4 comissions en les quals participaran entitats referents i representatives de cada àmbit.
Infromació: http://agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/es-presenta-consell-catala-alimentacio/