Montserrat Rivero i Catherine Vidal, presidenta i secretària de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació respectivament, han assistit com a membres a la 5a reunió del comité estratègic del projecte Qualify per revisar les actuacions previstes del Pla d’acció.

La sessió ha estat inaugurada pel Director General d’Empreses Agroalimentàries de Catalunya, Joan Godia, que ha recordat que actualment hi ha treballant 93.000 professionals de 3.800 empreses catalanes, però que un 70% son de menys de 10 treballadors. Després Maria Llaneres, veterinària del departament, ha explicat el Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC) i Ferran Ribes, assessor empresarial del departament ha explicat amb detall les formacions amb tallers i cursos (MUCAI). Tots els materials formatius es poden trobar online al portal Ruralcat . S’ha parlat de noves tecnologies, amb Núria Canela de Centre for Omics Sciences qui ha parlat de les tecnologies OMICAS (Indústria, digital, biotecnologia i sostenibilitat). S ha fet treball de grups per elaborar un pla d’acció per incrementar la competitivitat de les PIME’s agroalimentàries catalanes. Una reunió molt interessant i pràctica, per posar en valor l’autenticitat i qualitat dles processos i productes, i ajudar a combatre el frau alimentari. Les membres de l’ACCA van participar activament en la reunió fent diverses aportacions.