III Congrés Red-N per a estudiants de nutrició i dietètica, format virtual 3D, del 19 al 21 de juliol

  LA FEDNU (Federación Española de Dietistas-Nutricionistas Universitarios) organitza la III trobada Red-N en format Congrés Virtual en 3D ReD-N es un esdeveniment realitzat per i per a a estudiants de nutrició humana i dietètica (NHyD) de tot Espanya. Amb un espai comú on compartir opinions i experiències sobre la situació acutal de l’educació i…